ปลูกผมถาวร ปลูกผม ไม่ต้องผ่าตัดเทคนิค FUE - Aplus Cosmetic Clinicเอ-พลัส คอสเมติก คลินิกศัลยกรรม

ปลูกผมถาวร ไม่ต้องผ่าตัดเทคนิค FUE

ปลูกผมถาวร ปลูกผม

โทรปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง : 088-022-2201

ปลูกผม ปลูกผมถาวร ไม่ต้องผ่าตัดเทคนิค FUE

ปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิคการปลูกผม Follicular Unit Extraction (FUE) คืออะไร

เทคนิคการปลูกผม Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นนวัตกรรมการ ปลูกผมถาวร ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และเทคนิคการปลูกผม FUE ยังได้รับการยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค FUE จากสหรัฐอเมริกาว่า บริเวณที่ปลูกผมใหม่ด้วยเทคนิคปลูกผม FUE มีความแข็งแรง ไม่เกิดการถอยร่นเสื่อมสภาพ

เทคนิคกาปลูกผมแบบ FUE เป็นนวัตกรรมการย้ายเซลล์รากผม โดยวิธีการเจาะเอาเซลล์รากผมมาปลูกถ่ายในบริเวณที่ไม่มีผมที่ต้องการรักษา โดยที่แพทย์ไม่จำเป็นต้องเราะตัดหนังศีรษะของคนไข้ออกมาเป็นชิ้นยาว ไม่มีรอยแผลเย็บเหมือนวิธีการปลูกผมแบบวิธีอื่นๆ ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE คนไข้จำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้ยาที่ใช้รักษาอาการผมร่วง และยากระตุ้นเส้นรากผม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือน เพื่อที่แพทย์จะได้สามารถมองเห็นจุดตำแหน่งที่เกิดปัญหาจริงๆ และจากที่แพทย์ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว แพทย์จะเริ่มทำการออกแบบเค้าโครงร่างเส้นผมตลอดแนวไรผม พร้อมทั้งประเมินปริมาณจำนวนของผมที่ใช้ทำการปลูก

ขั้นตอนและวิธีการรักษาเทคนิค FUE แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการฉีดยาชา หรือให้คนไข้ทานยานอนหลับแบบอ่อนๆ และแพทย์ถึงจะเริ่มทำการรักษาปลูกผมใหม่ด้วยเทคนิค FUE โดยการใช้เครื่องมือพิเศษหัวเจาะ ที่มีหัวขนาดเล็ก 0.8-1.2 มิลลิเมตร เจาะตรงบริเวณพื้นหนังศีรษะรอบกอผมที่กำหนด ลึกลงรากผม โดยเลือกใช้เซลล์ผมบริเวณด้านหลังศีรษะ ดึงกอผมที่มีความแข็งแรงเหล่านั้นออกมา และแพทย์จะทำการเปิดบริเวณศีรษะที่ต้องการปลูกผมใหม่ให้อ้าออก แล้วคำนวณกราฟ (เซลล์รากผม) แทนที่ คล้ายการย้ายเซลล์รากผมมาแทนที่สลับตำแหน่ง ขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้ความละเอียดประณีตและความชำนาญเฉพาะทางของแพทย์อย่างมาก

เพราะว่าหากแพทย์ไม่ชำนาญเจาะ อาจทำให้เซลล์รากผมหลุดขาดได้ นอกจากจะเกิดปัญหาต่อเซลล์รากผมแล้ว อาจจะส่งผลถึงการปลูกผมใหม่ที่ไม่เป็นธรรมชาติ และผลเสียในระยะเวลาการรักษา

ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยเก็บกราฟที่แสดงผลออกมาก็จริง แต่ทุกขั้นตอนกลไกของการทำงานต้องผ่านมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น ซึ่งนั้นก็หมายถึงหัวใจของวิธีการนี้คือแพทย์ผู้ทำการรักษา

การปลูกผมเทคนิค FUE ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.รักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง และ 2.รักษาโดยหุ่นยนตร์ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผลลัพธ์และความแตกต่างขึ้นอยู่ที่ผู้ควบคุมดูแลการรักษาเป็นหลัก เทคนิคการปลูกผม FUE จำเป็นต้องใช้ความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ

หลังจากทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE คนไข้ไม่ควรสัมผัสแผล ซับแผล หรือทำการสระผม รวมทั้งห้ามให้แผลถูกน้ำบริเวณที่ได้ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ผลที่ได้รับจากการรักษาด้วยเทคนิค FUE

การศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิค Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นการปลูกผมที่ได้รับความนิยมมากกว่าการศัลยกรรมผ่าตัดปลูกผมแบบ FUT เพราะการปลูกผมแบบ FUE เป็นวิธีการปลูกผมที่ต้องทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญจริงๆ ทุกขั้นตอนวิธีการต่างๆ จะผ่านมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านเดียวเท่านั้น หากเป็นการศัลยกรรมผ่าตัดปลูกผมแบบดั้งเดิมนั้น แพทย์จะใช้วิธีการเราะหนังศีรษะของคนไข้ออกมา แล้วส่งให้แพทย์ผู้ช่วยอีกท่าน นำหนังศีรษะที่เราะออกมานี้ไปตกแต่งกราฟก่อนที่จะนำเส้นผมมาปลูกใหม่ ณ จุดบริเวณศีรษะที่ต้องการปลูกผม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของแพทย์อีกเช่นกัน

ข้อดีของเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE คือ สามารถที่จะนำเส้นขนในร่างกายของคนไข้ เช่น เส้นขนบริเวณหนวดเครา เส้นขนบริเวณหน้าอก เส้นขนบริเวณหน้าแข้ง นำมาผ่านกระบวนการและนำมาปลูกใหม่บริเวณหนังศีรษะที่ไม่มีผมได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบลักษณะของเส้นขนในบริเวณนั้นๆ นอกจากปลูกผมแล้วยังสามารถที่จะนำมาปลูกขนตาและปลูกหนวดเคราได้อีกด้วย

ข้อเสียของเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE คือ เป็นเทคนิคการเคลื่อนย้ายเซลล์รากผม ซึ่งทำได้ทีละเส้น เพื่อนำเซลล์รากผมของคนไข้ ไปปลูกในบริเวณพื้นที่ไม่มีเส้นผม ที่ได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และความเชี่ยวชาญของแพทย์โดยเฉพาะ

การปลูกผม FUE คือ

Follicular Unit Extraction (FUE) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ให้ผลเรื่องความสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีแก้ปัญหาผมบางที่ได้ผลมากที่สุดในเวลานี้

ปลูกผมถาวร ปลูกผม

Follicular Unit Extraction (FUE)

เป็นวิธีในการย้ายเซลผมโดยไม่ต้องตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีทั่วไป (strip FUT),โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศรีษะ Strip FUT และ FUE บางครั้งอาจดูว่าเป็นวิธีการปลูกผมที่แตกต่างกัน แต่จริงๆแล้ว FUE ก็คือวิธีหนึ่งในการย้ายเซลผมออกมานั่นเอง โดยที่ย้ายกอผมออกมาจากหนังศรีษะโดยตรง ไม่ต้องตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้นแล้วไปแยกเป็นแต่ละกอผมอีกทีโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

ปลูกผมถาวร ปลูกผม

ปลูกผมด้วยวิธี FUE ดีกว่าอย่างไร

– คนไข้จะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าวิธี Strip เพราะไม่ได้ตัดหนังศีรษะออกมา
– สามารถนำเส้นขนจากบริเวณอื่นๆของร่างกาย เช่น หนวด เครา ขนหน้าอก ขนแขน ขนหน้าแข้ง มาปลูกที่ศีรษะได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นขนบริเวณนั้น
– การปลูกผมแบบ FUE กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก (Microdiscection) ไม่มีการเย็บแผล
– สามารถไว้ผมทรง Skin head ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแผลบนศีรษะ

 

ปลูกผมด้วยวิธี FUE ปลอดภัยไหม

หมดกังวลกับทุกคำถาม เพราะเรามีทีมวิสัญญีแพทย์ ที่ทำหน้าที่ร่วมกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไว้คอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ตลอดขั้นตอนของการรักษา

ปลูกผมถาวร ปลูกผม

ขั้นตอนปลูกผมด้วยวิธี FUE

-แพทย์จะฉีดยาชา หรือให้ยานอนหลับอย่างอ่อน
-จะทำการย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอย ซึ่งเมื่อหายดีแล้วจะมองเห็นรอยแผลไม่ชัดเจน แล้วนำมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจะนำไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีผม
-แพทย์จะใช้เครื่องมือพิเศษเปิดให้มีช่องบริเวณหนังศีรษะที่ไม่มีผม แล้วใส่รากผมที่เตรียมไว้ลงไป
-หลังการักษาสามารถกลับบ้านได้เลย

ข้อควรปฏิบัติหลังปลูกผม

-ภายใน 24 ชม. แรกหลังการผ่าตัด ห้ามสัมผัสแผล ทำแผล ซับเลือด สระผม หรือ ถูกน้ำบริเวณที่ปลูกผม
-หลังการปลูกผมควรนอนในท่าที่ศีรษะสูงในช่วง 2-3 วันแรก โดยนอนหนุนหมอน
-งดสระผมหลังการปลูกผม 24 ชั่วโมง หลังครบ 24 ชั่วโมง ให้สระผมได้ด้วยแชมพู และทิ้งแชมพูไว้บนศีรษะประมาณ 15 นาที เพื่อให้สะเก็ดนิ่ม โดยสระผมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
-ควรงดสูบบุหรี่
-ผ้ารัดศีรษะ (Head Band) ให้รัด 4-5 วัน หลังปลูกผมเสร็จแล้ว จึงเอาออกได้
-หลังการผ่าตัดปลูกผม 7 วัน แพทย์อาจจะนัดตัดไหมบริเวณท้ายทอย
-ระวังในการขึ้น หรือ ลงรถยนต์ในขณะที่ศีรษะของท่านยังชาอยู่ การกระแทกของศีรษะอาจจะทำให้เส้นผมที่ปลูกอยู่หลุดได้
-ไม่ควรขับรถยนต์กลับบ้านเอง หลังการผ่าตัดปลูกผม เนื่องจากฤทธิ์ของยานอนหลับอาจจะยังไม่หมด
-ในกรณีที่มีอาการบวมบริเวณศีรษะ หรือหนังตาหลังผ่าตัด อาจใช้น้ำแข็งประคบบริเวณหน้าผากได้ แต่ห้ามประคบน้ำแข็งบริเวณศีรษะที่ได้รับการปลูกผมเด็ดขาด
-ในกรณีที่มีสะเก็ดเลือดบริเวณผ่าตัดปลูกผม ห้ามแกะเด็ดขาด สะเก็ดเลือดเหล่านี้จะหลุดเองโดยธรรมชาติ ภายใน 2 สัปดาห์

เกี่ยวกับการปลูกผม FUE

การผ่าตัดปลูกผมเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 เทคนิคการผ่าตัดปลูกผมเข้ามาใช้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ขณะนั้นความรู้ความเข้าใจของคนไทยและ ทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกผมยังไม่ดีเท่าไรนัก ต่อเมื่อเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเพิ่มขึ้น และได้รู้ถึงผลการรักษาว่าเป็นธรรมชาติและปลอดภัย ปัจจุบันจึงได้มีผู้ป่วยนิยมทำกันมากขึ้น เทคนิคและวิธีการผ่าตัดก็มีการพัฒนาขึ้นทุกวัน ทำให้ในปัจจุบันการผ่าตัดปลูกผมเป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้น มีผู้สนใจกันมาก โดยเฉพาะแพทย์ในสาขาต่างๆก็หันมาสนใจเริ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้น FUE เริ่มต้นกำเนิดในป โดย น.พ. Ray Wood , น.พ. William R. Rassman และ น.พ. John Cole เป็นคนแรกที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ ของสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ต่อมาได้รับการสนับสนุนและขยายความนิยมโดย นพ. Rassman ศัลยแพทย์ปลูกผมชาวอเมริกันให้เป็นที่แพร่หลาย

ปลูกผมถาวร ปลูกผม

ปลูกผมถาวร ปลูกผม เทคนิค FUE ที่นี่เลย

ปรึกษาเราสิคะ Aplus Cosmetic Clinic
กดเลย
phone line facebook aplus ig mail

หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุและการดูแลหลังการทำ
***(ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)***

www.aplus-clinic.co.th